Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

Vahvistin

 
Vahvistin on ehdottomasti sähkökitaran tärkein oheislaite, sillä sen avulla kitaristin soitto vahvistetaan soittajan itsensä ja kuulijan kuultavaksi. Vahvistin voi olla joko oma erillinen yksikkönsä (nuppi) tai se voi olla yhdistettynä kaiuttimeen (combo). Valtaosa vahvistimista on rakennettu siten että vahvistimen käyttäytymistä voidaan säätää. Näin voidaan muokata äänen väriä, eli saada monta erilaista soundivariaatiota samalla vahvistimella. Usein käytettyjä säätimiä kitaravahvistimessa ovat Gain, Volume, Bass, Middle, Treble, Tone ja Master.

Etuasteen vahvistuksen säädöstä käytetään yleensä nimitystä Gain tai Volume. Riippuen etuasteen vahvistuskyvystä tällä säädöllä voidaan saada vahvistin yliohjautumaan eli tuottamaan ns. etuastesäröä. Äänen voimakkuuden säädöstä, joka on sijoitettu joko etuasteen jälkeen tai pääteasteeseen käytetään vaihtelevasti nimityksiä Volume, Master Volume tai pelkkä Master. Äänenvärin säädöt on yleensä toteutettu yhdistelmillä Bass/Middle/Treble tai Bass/Treble tai vain pelkällä Tone:lla.

Kitaravahvistin vahvistaa siihen sisääntulevan heikon kitarasignaalin ohjaamaan vahvistimeen liitettyä kaiutinta. Kitarasta tuleva heikko signaali, joka on millivolttien luokkaa, ei jaksa ohjata kaiutinta, joten se täytyy vahvistaa. Vahvistamiseen tarvitaan ulkoista energiaa, jonka vahvistin ottaa yleensä joko sähköverkosta tai paristoista.

 

 
Neljä vahvistinryhmää:
 
Putkivahvistimet ja transistorivahvistimet jotka on nimetty yksinkertaisesti vahvistukseen käytetyn komponentin mukaisesti. Transistorivahvistimet ovat yleensä putkivahvistimia huomattavasti edullisempia. Poikkeuksiakin kuitenkin löytyy, esimerkiksi aikoinaan mm. jazz-kitaristien keskuudessa kovasti käytetty ja hyvää mainetta nauttiva Lab Serieksen L5 transistorivahvistin oli kohtuullisen hintava vahvistin. Putkivahvistimet nauttivat kuitenkin pääsääntöisesti suurempaa suosiota kitaristien keskuudessa sille tyypillisen soundinsa ansiosta. Toinen putkivahvistimien erityispiirre mikä on ehdottomasti maininnan arvoinen, on sen dynamiikka, eli se miten putkivahvistin reagoi soittoon, poikkeaa huomattavasti ainakin edullisimmistä transistorivahvistimista ja mallintavista. Putkivahvistimista lisää alempana.

Hybridivahvistimet taas ovat nimensä mukaisesti putkivahvistimen ja transistorivahvistimen risteytys, joka pyrkii hyödyntämään kummankin teknologiaa. Yleensä hybridivahvistimet pyritään varustamaan aidolla putkivahvistimen soundilla käyttämällä putkia vahvistuksen loppupäässä kun vahvistuksen alussa taas käytetään transistoreita. Näin tehtäessä päästään jotakuinkin tyydyttävään lopputulokseen, eli putkivahvistinmainen soundi mutta hinta saadaan pidettyä aitoa putkivahvistinta edullisempana. 

Mallintavien vahvistimien toiminta taas perustuu digitaaliteknologian käyttöön etuvahvistinosassa. Mallintavat vahvistimet kykenevät simuloimaan erilaisia virtapiirejä. Pääteasteena tällaisissa vahvistimissa voidaan käyttää niin transistori- kuin putkivahvistintakin. Niitä voidaan käyttää jopa kokonaan ilman päätevahvistinta mm. sellaisessa tilanteessa missä vahvistin halutaan kytkeä suoraan äänityslaitteeseen.

 

Putkivahvistin

Transistoritekniikan yleistyessä myös vahvistinvalmistajat kokeilivat niitä innoissaan. Jo alussa kävi kuitenkin selväksi että putkivahvistimen tuottama omalaatuinen pehmeä soundi ja lämmin särö on erottamaton osa sähkökitaran ääntä, eivätkä transistorit ennakko-odotuksista huolimatta näin ollen kyenneetkään ikinä täysin syrjäyttämään putkia vahvistinteknologiassa. Eli seuraavaksi paneudumme hieman tarkemmin putkivahvistimen saloihin.
 

Elektroniputken rakenne ja toiminta.

Putken toimintaa ymmärtääkseen on ensin syytä hahmottaa muutama käsite.

 
- Elektrodi, joka on sähköisen virtapiirin osa. Elektrodissa sähkö siirtyy väliaineeseen tai väliaineesta virtapiiriin. Elektroniputken positiivinen elektrodi on anodi ja negatiivinen elektrodi on katodi; ohjauselektrodi on nimeltään hila.

- Katodi, katodilla tarkoitetaan tyhjiössä olevaa elektrodia, joka lähettää elektroneja.

- Anodi on se elektrodi, joka vastaanottaa komponentin sisältä tulevat elektronit ja johtaa ne ulos komponentista. Siten anodilla on positiivinen jännite.

- Hila on metalliverkko joka ympäröi katodia.

- Elektronit ovat tavallisin sähkövirran kuljettaja. Toisin sanoen elektronit alkeishiukkasia jotka kuljettavat sähköä.

Putkivahvistimen oleellisin osa lieneekin juuri tämä aiemmin mainittu elektroniputki, joka on yksinkertaisesti lasiputki joka sisältää tyhjiön tai jalokaasua. Elektroniputki on aktiivinen komponentti, sen toiminta perustuu lämpösähköilmiöön. Eli putken hehkua syötetään hehkujännitteellä (yleensä 6,3VAC) jonka seurauksena hehkupiiri alkaa kuumentaa putken katodia. Näin elektronien liike katodin ja anodin välillä mahdollistuu. Tämä liike aiheuttaa sähkövirran virtalähteestä putkeen ja putken läpi takaisin virtalähteeseen. Kitarasta tuleva jännitesignaali taas on johdettu putken hilalle, missä se säätelee anodin ja katodin välillä kulkevaa virtaa. Virran suuruus vaihtelee jännitteen vaihtelun säätelemänä. Eli, anodiin ja katodiin kytketyt vastukset aiheuttavat jännitevaihtelut X ja Y on tuloksena erilaisesta virrankulusta = Hilaan verrattuna jännitevaihtelut ovat suuret ja näin onkin sitten saatu aikaan vahvistus. Tarvittaessa vahvistettu signaali kyetään ottamaan joko kohdasta X tai kohdasta Y. Putkia on saatavilla eri luokituksella
 
Putkia on saatavilla eri luokituksella, luokituksen vaihdolla voidaan vaikuttaa siihen kuinka nopeaa vahvistin alkaa säröytyä. Luokkia on viisi: low, low medium, medium, high medium ja high. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että jos vahvistimesta saa aikaan päätesäröä äänenvoimakkuussäätimen ollessa viiden kohdalla silloin kun vahvistimessa käytetään high luokan putkia, niin low luokan putkia käytettäessä saadaan päätesäröä jo äänenvoimakkuussäätimen ollessa neljän kohdalla.
 

Biasointi

Biasointi tarkoittaa vahvistimen pääteputkien lepovirran säätämistä oikealle tasolle. Biasointi vaikuttaa mm. vahvistimen tehoon, putkien ikään, huminaan ja säröön. Väärin säädetty bias voi laskea putkien käyttöiän pahimmissa tapauksissa muutamiin minuutteihin ja heikentää vahvistimen äänenlaatua. Biasoinnin voi tehdä myös itse, mutta vain ja ainoastaan siinä tapauksessa että tietää tarkalleen mitä on tekemässä. Putkivahvistimien sisällä on tappavan korkeita jännitteitä, eli jos et tiedä mitä teet on jännitteisen vahvistimen mittaaminen syytä jättää suosiolla ammattilaiselle. Biasointi pitää suorittaa aina pääteputkien vaihdon yhteydessä, paitsi jos kyseessä on katodibiasoitu pääteaste.
 

Putkista ja putkivahvistimen käytöstä.

Vahvistimen putket on vaihdettava säännöllisesti, vaihtoväli riippuu kulutuksesta, vahvistimesta ja putkien laadusta. Tavallisesti vahvistinputket voivat kestää tuhansiakin soittotunteja, oikein biasoituna vahvistimen pääteputkien käyttöaika voi olla jopa 1000-5000 tuntia. Mutta kuten sanottua, tämä riippuu monesta tekijästä. Yleisesti ottaen kitaristit kuitenkin vaihtavat vahvistimiensa putkia turhaan liian aikaisin. Myös putkeen kohdistuva fyysinen isku voi tehdä putken lasiin särön tuhoten sen sisällä vallitsevan tyhjiön. Myös nopeat lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa lasin säröytymisen. Joskus käy myös niin että putken sisäiset osat löystyvät siten että ne reagoivat ulkopuolisiin värähtelyihin, tämä värähtely moduloi sähköistä signaalia ja saa putken toimimaan kuin mikrofoni.

Putkien käyttöaikaa voidaan pidentää käynnistämällä vahvistin ennen soittamista ja esilämmittämällä sitä standby-tilassa. Näin tehtäessä putken sisällä sijaitseva tyhjiö paranee, myös putken lasikupu lämpenee eikä siihen näin ollen kohdistu niin rajuja jännityksiä soiton aikana. Myös vahvistimen sisään tiivistynyt kosteus saadaan samalla poistetuksi. On aiheellista pitää vahvistinta valmiustilassa myös muutama minuutti soittamisen jälkeen, näin saadaan taas pienennettyä lasikupuun kohdistuvia jännityksiä. Vahvistimen jättäminen valmiustilaan useiksi tunneiksi ei kuitenkaan ole suotavaa sillä katodin myrkytys saattaa turmella putken, 15 minuuttia on riittävä aika.
 

Vahvistimien toimintaluokat

Vahvistimet jaetaan eri luokkiin. Jako tehdään sen perusteella, miten lepovirtaa kulkee putkissa signaalivirtaan verrattuna.
 
A-luokan putkivahvistimessa putken läpi kulkee aina hieman virtaa kun vahvistin toimii lineaariselle toiminta-alueellaan. Toimintaluokan määrittää siis se että pääteputken anodivirta ei koskaan katkea. A-luokan vahvistimen hyviin ominaisuuksiin lasketaan pieni särö, huono puoli on taas siinä että pääteasteen elektroniputken johtaessa kokoajan on vahvistimen hyötysuhde erittäin heikko, korkeintaan 25%. A-luokan vahvistimessa pääteasteen ja pääteputkien läpi kulkee kokoajan täysi lepovirta, minkä vuoksi tällaisten vahvistimien pääteputket käyvät todella kuumana. A-luokan vahvistimissa esiintyy toisaalta hyvin vähän tai ei ollenkaan ylimenosäröä. A-luokan kytkentöjä käytetään yleensä pienissä vahvistimissa. Ns. Single Ended (SE) vahvistimet toimivat aina A-luokassa.

B-luokka taas on A-luokan täydellinen vastakohta. B-luokan vahvistimessa ei ole lainkaan lepovirtaa, tämän vuoksi vahvistin on täysin kylmä lepotilassa. B-luokan vahvistimissa on kaksi elektroniputkea pääteasteessa. Näistä putkista toinen johtaa vain positiivisen ja toinen negatiivisen puolijakson ajan. Signaalin ollessa nolla ei kumpikaan putki johda. Nollakohtaa ylitettäessä signaali vaihtelee pääteputkelta toiselle aiheuttaen ärsyttävää ylimenosäröä etenkin pienillä tehoilla. Ylimenosärö aiheuttaa etenkin pienillä voimakkuuksilla signaalin muuttumisen epämiellyttävän rakeiseksi. Hyötysuhde B-luokan vahvistimissa on korkeintaan 78,5%.

A-B luokan vahvistimissa taas on suhteellisen pieni lepovirta. Eli se toimii pienillä tehoilla A-luokassa, josta se tehon kasvaessa siirtyy toimimaan B-luokkaan. Tällöin pääteputket hoitavat positiiviset ja negatiiviset puolijaksot vuorotellen. AB-luokka on ollut ylivoimaisesti yleisin vahvistintopologia 70-luvulta alkaen. Niiden aikakausi alkoi kuitenkin jo paljon aiemmin. Esimerkkinä voidaan mainita jo vuonna 1958 esitelty VOX AC30, vaikka sen sanotaan kuuluvan A-luokkaan, on se kuitenkin AB-luokan vahvistin.
 
 
Lue lisää point to point tyyliin käsintehdystä vahvistimesta: Rikstone C6
 
 
 
Suuret kiitokset tekstin hienosäädössä auttaneille alan ammattilaisille:
 
Harry/ Bluetone
 

Lähteet:
 
Hunter, Dave: The Guitar Amp Handbook: Understanding Amplifiers and Getting Great Sounds
A.M Kuusela: Äänitaajuisten jännitteiden vahvistimet, 1961
http://www.duncanamps.com/index.htm
Suuri Kitarakirja
http://www.amplifiedparts.com/tech_corner
http://apaja.dyndns.org/vintage/tube_faq.htm
www.uraltone.fi
ym. vuosien varrella muistin lokeroihin jäänyt tieto.