Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.
 
Kitaramikrofonit
 
Sähkökitaroissa käytetään perinteisesti sähkömagneettisia mikrofoneja. Sähkömagneettisen mikrofonin ja tavallisen mikrofonin ero on se että sähkömagneettinen mikrofoni on herkkä soivan kitarankielen aiheuttamalle magneettiselle värähtelylle akustisten ääniaaltojen sijaan. Eli kieliä näppäiltäessä ne värähtelevät jolloin mikrofonien magneettikenttäkin alkaa värähdellä samalla taajuudella, tämä värähtely muodostaa mikrofonin kelaan hyvin heikon sähkövirran eli signaalin. Tämä pieni signaali kulkee kitaran läpi vahvistimeen, jossa sitä vahvistetaan niin suureksi että kaiutin kykenee tuottamaan kuultavaa ääntä.
 
Sähkömagneettinen mikrofoni rakentuu magneetista, magneettisydämestä, sen ympäri kierretystä käämilangasta ja magneettisydämeen upotetuista napapaloista. Napapalojen avulla magneettikenttä saadaan lähemmäksi kitaran kieltä, tämä voimistaa mikrofonin aikaansaamaa signaalia. Kierteellä varustettujen napapalojen korkeutta ja yksittäisten kielten äänenvoimakkuutta voidaan säätää, näin saadaan hieman muokattua kitaran äänimaailmaa haluttuun suuntaan. Magneetti voi koostua alnicosta, alnico on metalliseos, jonka valmistukseen on käytetty alumiinia (Al), nikkeliä (Ni) ja kobolttia (Co). Seoksessa saattaa olla myös rautaa, kuparia ja titaania. Tai keraamisesta materiaalista. Keraaminen magneetti tuottaa alnicoa voimakkaamman magneettikentän ja signaalin. Magneettisydän sähkömagneettisissa mikrofoneissa on yleensä valmistettu teräksestä.

Oikean mikrofonin valinta voi asiaan vihkiytymättömälle olla todella haastava urakka. Mikrofonin tuottamaan soundiin vaikuttaa usea eri seikka.

Mikrofoneissa käytettävä magneetti vaikuttaa mikrofonin soundiin aika paljonkin. Tavallisesti kitaramikrofoneissa käytetään alnico II, alnico V ja keraamisia magneetteja. Alnico II on lämmin soundinen ja korostuneella keskialueella varustettu. Sen soundi on kaiken kaikkiaan hyvin pehmeä ja pyöreä, alnico V magneettiin verrattuna heikommin erotteleva mutta ei kuitenkaan epäselvä. Alnico V taas on hyvin kirkas soundinen, tuhdimman alapään omaava, dynamiikaltaan aavistuksen herkempi ja hyvin erottelukykyinen. Keraamista magneettia voisi sanoa jopa aggressiiviseksi soundiltaan. Tämä magneetti omaa korostetut ylä- ja keskiäänialueet ja on ääneltään kirkas.

Kelan käämilangan paksuus ja kierrosten lukumäärä vaikuttaa soundiin siten, että mitä ohuempaa lankaa on käytetty ja mitä useampi kierros kelassa on niin sitä korkeampi on mikrofonin DC resistanssi *. DC resistanssi vaikuttaa kitaran soundiin jonkin verran. Korkea DC resistanssi tarkoittaa vähemmän korkeita taajuuksia ja enemmän ulostuloa. Mikrofonin kirkkautta voidaan myös tarkastella DC resistanssin kautta. Mitä matalampi mikrofonin DC resistanssi on, niin sitä kirkkaampi on sen tuottama soundi.

*Tasavirta on sähkövirtaa jonka suunta ei muutu. Tasavirran lyhenne on DC. Resistanssi/vastus on yksinkertaisesti fysiikan suure joka kuvaa jonkin johtimen virranvastustuskykyä. Resistanssi riippuu monista seikoista, mm. aineen ominaisuuksista ja kappaleen mitoista.

Myös mikrofonin sijainti kaulan ja tallan välillä vaikuttaa sen ääneen. Lähelle kaulaa sijoitettu mikrofoni on soundiltaan lämmin kun taas tallan lähellä sijaitseva mikrofoni on soundiltaan huomattavasti terävämpi. Keskellä sijaitseva mikrofoni on näiden kahden välimaastossa myös äänimaailmaltaan. Mikrofonin valinnalla näitä ominaisuuksia voidaan joko korostaa tai peittää. Esimerkiksi jos tallamikrofonin liian terävää soundia halutaan hieman pehmentää, voidaan siihen asentaa vaikkapa korkean DC resistanssin omaava alnico II mikrofoni. Sama mikrofoni kaulassa taas korostaa kaulamikrofonin sijaintikohdan jo mukanaan tuomaa lämmintä ja pehmeää soundia.

Vaikka kaikki kitaramikrofonimallit toimivatkin yllä mainitun periaatteen mukaisesti, jaetaan ne neljään eri ryhmään rakenteellisten eroavaisuuksiensa mukaan. Nämä ryhmät ovat yksikelaiset, P90, humbuckerit ja aktiivimikrofonit.
 
 
Yksikelainen mikrofoni( Single coil)

Yksikelainen mikrofoni on Fender kitaramerkin lahja maailmalle. Se on yksinkertaisin kaikista sähkökitaran mikrofoneista. Yksikelainen mikrofoni on nimensä mukaisesti ainoastaan yhden sauvamagneetin tai useamman vierekkäin asetellun magneettitangon ympärille kuparilangasta käämitty kela. Tyypillisessä yksikelaisessa mikrofonissa on kuusi napapalaa tai sauvamagneettia, jokaiselle kielelle omansa. Yksikelaisten mikrofonien tuottamat soundit voivat olla hyvinkin monimuotoisia riippuen esimerkiksi käytetyistä magneeteista. Tyypillinen yksikelaisiin liitettävä soundi on kuitenkin yleensä selkeä, kirkas/raikas, terävä ja dynamiikaltaan todella herkkä. Fender Telecaster ja Stratocaster ovat tyyppiesimerkkejä kitaroista, joissa yksikelaisia mikrofoneja tavataan käyttää.

Yksikelaisissa mikrofoneissa esiintyy tyypillisesti matalaa 50Hz verkkohurinaa. Tämä johtuu siitä että kaikki kelat ovat pieniä sähkömagneettisia antenneja ja siten vahvistavat myös kaikki ulkoiset häiriöäänet, esimerkiksi loisteputkista ja näyttöpäätteistä. Tätä voidaan poistaa maadoittamalla kitara. Tällaisessa maadoituksessa/häiriösuojauksessa kaikki kitaran kolot joissa on elektroniikkaa vuorataan alumiinilla tai sähköä johtavalla maalilla.
 

P90

P90 on myös yksikelainen mikrofoni, mutta soundiltaan ja rakenteeltaan kuitenkin niin uniikki että se lasketaan yleensä omaksi tyypikseen. P90-mikrofonissa on kuparisesta käämilangasta kääritty iso ja litteä kela. P90-mikrofonin kela on paljon leveämpi ja hieman matalampi kuin normaaleissa yksikelaisissa mikrofoneissa. Napapaloina siinä toimivat teräksestä valmistetut säädettävät ruuvit, nämä sekä poimivat että johtavat magneettisuutta kitaran kielille. Kelan alla on liimattuna kaksi alnico-tankomagneettia. Kelan leveydestä johtuen tämä mikrofonityyppi ei kykene toistamaan niin korkeita ääniä kuin normaali yksikelainen, tämän vuoksi P90:sen tuottama soundi on huomattavasti keskiäänivoittoisempi. P90-mikrofoneja saa dog ear (sivuilla on "korvat" ), soapbar ja humbucker ( humbucker kokoisena ) mallisina. P90:sen ollessa yksikelainen mikrofoni kuuluu aiemmin mainittu hurina myös tämän mikrofonin huonoihin ominaisuuksiin. Tämän mikrofonityypin korkeammasta induktanssista johtuen hurina on jopa voimakkaampaa kuin tavallisissa yksikelaisissa.

P90:sen ominaissoundi on tavalliseen yksikelaiseen verrattuna lämpimämpi ja keskiääni voittoisempi, ääntä piisaa myös huomattavasti enemmän. Humbuckereihin verrattuna P90 taas on selkeämpi ja paremmin erotteleva. Puhtailla soitettaessa siitä lähtee hyvin erotteleva, selkeä, harmoninen ja paksu soundi. Säröpuolelle astuttaessa päästään kuitenkin tämän mikrofonityypin omimmalle alueelle, korvia hivelee paksu lämmin ja pehmeä rosoisuus. Hyvin keskiääni painoteinen, erottelukykyinen, selkeä ja tumma äänimaailma joka omaa paljon sustainia, todella persoonallinen ja toimiva soundi.
 

Humbucker

Humbucker mikrofoni sai alkunsa ideasta kehittää häiriötön kitaramikrofoni 1950-luvulla. Humbuckerin kehitti tiettävästi Seth Lover Gibsonille. Tästä mallista tuli nopeasti tämän mikrofonityypin standardi. Ensimmäisissä Humbuckereissa oli aina suojakuori päällä. 1960-luvulla vaikuttaneet kitarasankarit kuitenkin huomasivat että metallisen kuoren poistamisella soundiin saa hieman lisää kirkkautta. *Kuoren poistaminen kannattaa jättää ammattilaiselle.

Humbuckerissa on kaksi kelaa vierekkäin, näillä on yhteinen tankomagneetti joka sijaitsee aluslevyn ja kelojen välillä. Kelat on kytketty vastavaiheessa ja niiden magneettinen polaarisuus on vastakkainen. Käämin vastakkaisesta suunnasta ja aiemmin mainitusta magneettien polaarisuus erosta johtuen signaali on kuitenkin samassa vaiheessa. Tämän vuoksi kaksikelainen humbucker ei hurise niin kuin yksikelaiset mikrofonit.

Humbuckereita saa myös yksikelaisen kokoisena, näissä haetaan joko hurinatonta yksikelaisen soundia tai yksikelaisen kokoista humbuckeria. Tämä on toteutettu joko niin että mikrofonien kelat on laitettu päällekkäin, tällaisia kutsutaan stacked humbuckereiksi. Stacked tyylisissä mikrofoneissa on ainoastaan yksi magneettisydän, jonka ympärille on käämitty kaksi kelaa, näin saadaan aikaan hyvin samanlainen soundi kuin tavanomaisessa humbuckerissa. Tai sitten niin että kelat on vain mahdutettu yksikelaisen mikrofonin kokoiseen tilaan. Yksikelaisen kokoinen Humbucker ei fyysisten ominaisuuksiensa johdosta pääse ihan täysin aitoon Humbucker-tyyliseen äänimaailmaan, mutta yksikelaisiin verrattuna se tarjoaa reilusti tymäkämmän soundin.

Väliulosoton omaava ( nelijohtoinen) humbucker tarjoaa mahdollisuuden myös mikrofonin puolitukseen. Puolituksella pyritään saamaan humbucker tyylisestä mikrofonista myös yksikelaisen soundeja. Puolituksessa toinen keloista kytketään pois käytöstä, jolloin mikrofoni toimii yksikelaisen tavoin. Mikrofonin puolitus jakaa hieman mielipiteitä kitaristien keskuudessa, toiset ovat sitä mieltä että puolitettu humbucker kuulostaa huonolta, toiset taas pitävät puolituksen suomista mahdollisuuksista erilaisiin soundiyhdistelmiin.

Kahden kelan ja isomman kokonsa ansiosta humbuckerin äänimaailma on yksikelaisiin verrattuna tummempi, paksumpi ja voimakkaampi. Tämä on selkeä etu kun haetaan särösoundeja. Humbucker ei ole aivan yhtä selkeä ja erottelukykyinen kuin kirkas yksikelainen. Kitaran kieli ei myöskään värähtele aivan täysin samalla tavalla molempien mikrofonien yllä, tämän johdosta humbuckerin ääni on myös hieman pehmeämpi. Humbucker tyyppisiä mikrofoneja tavataan käyttää hyvinkin monimuotoisissa musiikkityyleissä rock/blues tyylisestä musiikista aina raskaaseen metalliin.
 

FilterTron

FilterTron mikrofoni sai alkunsa suunnilleen samoihin aikoihin kuin Seth Loverin Gibsonille suunnittelema Humbucker. FilterTron syntyi kantrilegenda Chet Atkinsin pyydettyä Gretsch-yhtiölle työskennellyttä Ray Buttsia kehittelemään hänelle häiriöäänettömän mikrofonin. Tunnetuin FilterTron tyylisten mikrofonien valmistaja nykyään lienee amerikkalainen TV Jones. TV Jones pyrkii mikrofoneissaan uudelleenluomaan sen legendaarisen vintage FilterTron soundin, joka teki Gretsch-yhtiön kitaroista aikoinaan niin suosittuja. TV Jones mikrofoneissa käytetään ainoastaan amerikkalaisia osia, ja mikrofonien tuotantoprosessi on pyritty pitämään mahdollisimman lähellä sitä mitä se Gretschillä oli 1950-luvun loppupuolella. Tunnettuja TV Jones mikrofoneja soittimissaan suosivia muusikoita mm. : Brian Setzer, Billy F. Gibbons, Billy Duffy, John Mayer, Chris Cheney, Johan Frandsen, Noel Gallagher ja David Gilmour.

Gretsch valmisti useita erilaisia variaatioita FilterTronista, nämä poikkeavat toisistaan niin rakenteeltaan kuin soundiltaankin. FilterTron mallit kulkevat nimillä: Early "smooth" FilterTrons, '58-60 "Patent Applied For" FilterTron, Vintage "Patent Number" FilterTron, SuperTron, SuperTron II, "Blacktop" FilterTron, Modern Ceramic FilterTron, Modern High Sensitive (HS) Filtertron, HiLoTron. TV Jonesilta näistä löytyy versioita nimillä mm. Classic, Classic +, Classic-EM2-S, Power Tron, Super Tron.

FilterTronit ovat Humbuckerin tavoin kaksikelaisia ja häiriöttömiä. Tyypillinen Gretsch-tyylinen FilterTron on pehmeämpi ja lämpimämpi soundiltaan kuin yksikelainen mikrofoni, se on myös huomattavasti suurempi teholtaan ja omaa enemmän sustainia. Humbuckereihin verrattuna se taas on huomattavasti kirkkaampi/heleämpi ja selkeämpi. FilterTroneja on kuitenkin kirkkaan erottelevista aina todella kuumiin ja raakasoundisiin saakka ja niissä käytetään niin keraamisia kuin alnico-magneettejakin. FilterTron mikrofonit nauttivat suurta arvostusta etenkin rockabilly- ja kantrimuusikoiden keskuudessa. FilterTron onkin erinomainen vaihtoehto perinteiselle humbuckerille kun soundiin halutaan lisää kirkkautta ja enemmän twangia.

 

Aktiivimikrofonit

Aktiivimikrofonit poikkeavat tavanomaisista mikrofoneista siten että niissä on sisäänrakennettuna pieni etuvahvistin, tämä toimii 9V-paristolla. Suurin osa aktiivimikrofoneista on humbuckereita. EMG, Seymour Duncan ja Mastertone lienevät tunnetuimmat aktiivimikrofonien valmistajat.

Aktiivimikrofoneissa on etuvahvistimensa vuoksi puhtaampi/heleämpi soundi ja voimakkaampi ulostulosignaali kuin passiivimikrofoneissa, suuri ulostuloteho lisää säröytymistä. Aktiivimikrofonit ovat myös hurinattomia. Aktiivimikrofonien sisäosat tavataan sinetöidä hartsilla, tämä parantaa huomattavasti näiden mikrofonien vastustuskykyä kiertoa vastaan. Näiden seikkojen vuoksi aktiivimikrofonit ovat hyvin suosittuja raskaampaa metallia soittavien kitaristien keskuudessa.

Rakenteellisten eroavaisuuksiensa vuoksi aktiivimikrofonien kanssa joutuu käyttämään 25K tai 250K potentiometrejä ja stereojakkia. Passiivi- ja aktiivimikrofonien käyttäminen samassa kitarassa ei näiden seikkojen vuoksi usein tule kysymykseen. Yksi aktiivimikin huonoista puolista on se että kitara ei toimi ilman paristoa, toisaalta mikrofonit kuluttavat varsin vähän virtaa ja normaalilla käytöllä paristo on vaihdettava suunnilleen kerran vuodessa.
 

 

Piezomikrofonit

Piezomikrofonit ovat olleet käytössä tiettävästi jo 1930-luvulta saakka. Aluksi piezomikrofoneissa käytettiin valmistusmateriaalina Rochelle suolakiteitä, nykyään käytetään pääosin erilaisia muovisia ja keraamisia valmistusmateriaaleja. Tänä päivänä piezomikrofonien pääasiallisin käyttökohde lienee akustisten soittimien tallamikrofonina. Myös lankkusähkökitaroissa tavataan käyttää piezomikrofoneja tallassa. Siinä missä perinteiset elektromagneettiset mikrofonit aiheuttavat magneettikentän johon kitaran kielet värähdellessään vaikuttavat, niin piezomikrofonit taas reagoivat vain ja ainoastaan niihin kohdistuvaan värähtelyyn jonka ne muuntavat jännitteeksi ja siten ääneksi. Nämä rakenteelliset erot vaikuttavat myös hyvin paljon tämän mikrofonin tuottamaan soundiin.
 
Piezomikrofonin eli kidemikrofonin toiminta perustuu nimensä mukaisesti pietsosähköiseen ilmiöön. Pietsosähköilmiö on oikeastaan eräänlainen aineen ominaisuus, jossa mekaanisen jännityksen vaikutuksesta kiteen vastakkaisten pintojen välille syntyy sähköinen jännite. Piezomikrofonissa siis käytetään pietsosähköisiä kiteitä mekaanisen energian muuttamiseksi sähköiseksi. Kitaroista puhuttaessa tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä että kun kieliä näppäiltäessä syntyy värinää, aiheuttaa tämä värinä paineenvaihteluita jotka saavat aikaan sähköisiä jännitteitä joista saadaan aikaan signaali ja lopulta ääntä. Toimiakseen piezomikrofonin on siis oltava suoraan kiinni värähtelevässä materiaalissa, esimerkiksi kitaran kannessa tallan alla. Kuten yllä jo kävi ilmi, niin piezomikrofoni poikkeaa merkittävästi tavanomaisista kitaroissa käytetyistä elektromagneettisista mikrofoneista.
 
Piezomikrofoneilla varustetuissa talloissa on yleensä kuusi piezomikrofonia/anturia (jokaiselle kielelle omansa) jotka sitten muuttavat tallapalojen värähtelyt sähköenergiaksi. Koska mikrofonit ovat hyvin pieniä, saadaan ne mahdutettua tallaan niin, ettei niitä ulospäin juurikaan huomaa. Tällaiset tallaan sijoitetut piezomikrofonit kykenevät sieppaamaan lähes kaikki kielen värähtelyt, toisin kuin perinteiset elektromagneettiset mikrofonit jotka huomaavat ainoastaan juuri mikrofonin kohdalla tapahtuvat liikkeet. Piezomikrofonilla poimitun signaalin vahva etu on myös se että sitä pystytään digitaalisesti muokkaamaan lähes rajattomasti. Tähän perustuu mm. Line 6 Variax kitaran toiminta. Piezomikrofoni tarvitsee toimiakseen pienen esivahvistimen ja pariston. Akustisessa kitarassa piezomikrofoni yksinkertaisesti hyödyntää kaikukopan synnyttämää ääntä/värähtelyä.
 
Muokkaamaton piezomikrofonin soundi on hyvin akustisen kitaran kaltainen, tämä on hyvä etu sähkökitarassa josta halutaan myös perinteikästä akustisen kitaran kaltaista soundia. Ylä-äänet korostuvat piezomikrofoneissa yleensä hyvin voimakkaasti ja matalat taajuudet taas jäävät hieman peittoon. Piezomikrofonien huonona puolena voidaan pitää hyvin korkeaa ulostuloa, jonka vuoksi soundista tulee helposti liian terävä. Piezomikrofonit jakavat mielipiteitä jonkin verran suuntaan ja toiseen. Jotkut sanovat että lankkukitarassa käytettynä soundi ei ole riittävästi akustista kitaraa muistuttava ja akustisissa kitaroissa käytettynä äänenlaatua pidetään hieman kehnompana. Toiset taas vannovat näiden mikrofonien nimeen. Noh, eihän se piezomikrofoneilla varustetun sähkökitaran soundi nyt ihan täsmälleen akustisen kitaran kaltainen ole mutta mielestäni riittävän lähellä kuitenkin. Akustisissa kitaroissakin tämä on mielestäni ihan toimiva ratkaisu enkä mitään pahempia "rapinoita" ole soundissa ikinä huomannut. Paljon lienee kiinni kitarasta ja mikrofonistakin. Mutta tutustumisen arvoinen tämäkin mikrofonityyppi ehdottomasti on.
 
Line 6 Variax: www.line6.com/guitars/
 
Piezomikrofoneilla varustettuja talloja:
 
http://guitar-bridge.com/hp121978/Bridges-with-Piezo.htm http://store.hipshotproducts.com/cart.php?m=product_detail&p=366
 
 

Kytkennät & elektroniikka

Myös mikrofonien eri kytkentävaihtoehdoilla ja joidenkin elektroniikkapuolen osien vaihdoksilla voidaan vaikuttaa huomattavasti kitaran äänimaailmaan.
 

Kytkennät

Mikrofonien sarjaan kytkentä tuo huomattavasti lisää tehoa ja korostaa keskialueita, tällainen kytkentä on hyödyllinen ja kätevä etenkin rock- ja hard rock tyylistä musiikkia soitettaessa. Soundi on rinnankytkentään verrattuna selkeästi erottelevampi ja hitusen kirkkaampi. Näin kytkettyjen mikrofonien tuottama ääni on todella napakka heti säädinten alkupäässä, josta se muuttuu aina vain äänekkäämmäksi ja rosoisemmaksi. Parhaiten oikeuksiinsa tällä kytkennällä päästään kun soitetaan vahvistin säröllä. Kaksi yksikelaista mikrofonia on mahdollista saada toimimaan humbuckerin tavoin jos niiden magneettinen polaarisuus on vastakkainen ja toinen mikrofoneista on käämitty vastasuuntaan (Reverse Wound/ Reverse Polarity). Tällainen mikrofonipari siis muodostaa tehokkaan humbuckerin yhtä aikaa päälle kytkettynä.
 
Kolmas huomioon otettava kytkentävaihtoehto on mikrofonien vastavaiheeseen kytkeminen. Humbucker tyyliset mikrofonit kytketään vastavaiheeseen siten että toinen mikrofoneista on napaisuudeltaan käännetty sähköisesti. Tällainen kytkentä leikkaa pois osan bassotaajuuksista ja häivyttää joitain elementtejä keskialueilta. Tällöin soundi muuttuu huomattavasti ohuemmaksi ja honottavaksi. Vaiheenkääntö toimii vain kun molemmat mikrofonit ovat kytkettyinä päälle, näin samasta kitarasta saa vielä humbucker tyylistä soundia kun jompikumpi mikrofoneista on kytkettynä päälle yksinään.

Humbuckerin kytkennöissä on myös aiheellista mainita kytkennän mahdollisuus suhteessa ulostulokaapelin napoihin. Tämä tarkoittaa sitä että 2+ kaapelilla (eli kaksi johdinta ja suoja- eli runkomaadoitus) on jo mahdollista tehdä humbuckerin vaiheenkääntö. 3+ kaapelilla taas onnistuu jo humbuckerin puolituksen tekevä kytkentä. 4+ kaapelilla onnistuukin sitten jo kaikki kytkentätyypit mitä humbucerille voi tehdä, eli sarjan- ja rinnankytkennät, puolitus, tri-soundi ja humbuckerin laitto sisäisesti vastavaiheeseen. 4+ johdotus lienee tyypillisin johdotustapa, mikä kaikissa tavanomaisimmissa jälkiasennusmikrofoneissa on.

Myös 4p6w kiertokytkin kannattaa ottaa myös huomioon. Sen avulla saa yhdestä ainoasta humbuckerista huomattavan määrän eri variaatioita käyttöön, mm. kelat sarjassa ja rinnan, kelat sarjassa ja rinnan, kelat sarjassa ja rinnan sisäisessä vastavaiheessa ja keloja erikseen yksikelaisina. 4p6w -kiertokytkimellä on myös mahdollista korvata normaali mikrofoninvalitsin, näin kahdesta mikrofonista on mahdollista saada seuraavat variaatiot: molemmat mikrofonit sarjassa, molemmat mikrofonit rinnan, kaulamikrofoni, tallamikrofoni, kummatkin mikrofonit sarjassa vastavaiheessa ja kummatkin mikrofonit rinnan vastavaiheessa.

 

Elektroniikka

Myös sähköpuolen osia vaihtamalla voidaan vaikuttaa soundiin. Monessa tapauksessa täysin kelvolliset alkuperäismikit lähtevät vaihtoon tilanteessa missä kondensaattorin ja potentiometrien vaihdolla oltaisiin päästy haluttuun lopputulokseen. Näiden osien vaihto tulee myös huomattavasti edullisemmaksi kuin merkkimikrofonien osto ja asennus.

Potentiometri on kaikessa yksinkertaisuudessaan säätövastus. Potentiometri on joko lineaarinen tai logaritminen. Lineaarisessa potentiometrissä vastus vaihtuu koko matkan todella tasaisesti, logaritmisessa potentiometrissä muutos taas on alussa hyvinkin voimakas ja tämän jälkeen todella hienovarainen. Volyme-säätimen potentiometri on tyypillisesti logaritminen, tämä johtuu siitä että tällöin säätö vaikuttaa jo pienelläkin käännöksellä ja muutos on ihmiskorvalle näin miellyttävämpi. Potentiometrin arvon vaihtamisella voidaan vaikuttaa äänenväriin siten että suurempiarvoinen potentiometri kirkastaa kitaran soundia ja pienempiarvoinen tummentaa sitä. Yleinen suositus lienee sellainen että Humbucker ja P90 tyylisten mikrofonien kanssa käytetään 500k arvoisia potentiometrejä ja yksikelaisten kanssa taas 250k arvoisia.

Kondensaattorin tehtävänä taas on leikata soundista diskanttia. Tone-kondensaattorin vaihdolla muutetaan mikkien äänimaailmaa siis siten että pienempi kondensaattorin arvo kirkastaa soundia ja suurempi arvo tummentaa sitä. Eli jos soundista halutaan bassovoittoisempaa niin kondensaattorin arvo tulisi olla korkea, jos taas ylä-ääniä halutaan korostaa niin kondensaattorin tulisi olla arvoltaan pienempi.
 
 

Kytkentäohjeita:

http://www.dimarzio.com/support/wiring-diagrams


http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
 

Joitain laadukkaita mikrofonivalmistajia:

Seymour Duncan ( www.seymourduncan.com )
Lollar ( www.lollarguitars.com
EMG ( /www.emginc.com)
Lindy Fralin ( www.fralinpickups.com )
Bare Knuckle Pickups ( www.bareknucklepickups.co.uk )
Gibson (http://store.gibson.com/humbucker-pickups/)
DiMarzio ( www.dimarzio.com)
Fender ( www.fender.com )
Kinman ( www.kinman.com/)
Mastertone ( www.mastertonepickups.com)
TV Jones ( www.tvjones.com )
Kent Armstrong (/www.kentarmstrong.com )
Tesla ( www.teslapickups.com )
Shadow ( www.shadow-pickups.com/)
Lundgren pickups ( http://www.lundgren.se/en/ )
 
 
Lähteet/Lisää infoa

 Kirjallisesti:

Denyer, Ralph, 1992: Suuri kitarakirja (ISBN 951-0-20072-7)
Brosnac, Donald (1980 a). Guitar Electronics: A Workbook. ISBN 0-933224-02-8.
Tillman, Donald (2002). Response Effects of Guitar Pickup Position and Width
Wheeler, Tom (1992). American Guitars: an illustrated history. ISBN 0-06-273154-8
Young & Freedman: University Physics with Modern Physics ISBN 0-321-20469-7.

Internetissä:

http://orca.phys.uvic.ca/~tatum/elmag/em12.pdf
http://www.muzique.com/lab/pickups.htm
http://www.till.com/articles/PickupResponse/index.html
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/index.html
http://www.gretsch.com/
http://gretschpages.com/guitars/pickups/
http://www.piezo.com/tech4history.html
 
 
Erityiskiitos turkulaiselle Soitinhuolto Resonoille laadukkaista kytkentäkuvista.
Soitinhuolto Resonoi:  www.resonoi.net 
 
Mustangin kytkennöistä suuri kiitos Juholle.